Endret: 1. mars 2024

Vilkår og betingelser for skole.samiskeventyr.no (Heretter Samiskeventyr)


Velkommen til Samiskeventyr

Disse vilkårene gjelder for bruken din av Samiskeventyrs tjenester og plattformen vår, og vi oppfordrer deg til å lese dem nøye. Se også definisjonene nederst på denne siden. Sammen utgjør vilkårene og eventuelle tilhørende vedlegg, inkludert våre retningslinjer for akseptabel bruk, gjeldende retningslinjer og eventuelle tjenesteabonnementer, en juridisk avtale mellom deg og Samiskeventyr for bruken din av Samiskeventyrs tjenester. Hvis du, eller en organisasjon du er tilknyttet, har inngått en virksomhetsavtale med Samiskeventyr, blir bruken din av Samiskeventyrs tjenester og ressurser underlagt virksomhetsavtalen og dokumentene innlemmet i den.


Disse vilkårene definerer vilkårene og betingelsene du er underlagt når du bruker Samiskeventyr-tjenestene og forbruker ressurser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke Samiskeventyrs tjenester og ressurser.


I tillegg til disse vilkårene beskriver personvernerklæringen og retningslinjene om informasjonskapsler hvordan vi opprettholder personvernet ditt og behandler personopplysningene vi kan samle inn når du bruker Samiskeventyr-tjenestene. Detaljert informasjon om behandlingen vår av elevenes personopplysninger, som vi samler inn som databehandler eller «skoleansvarlig» på skolens eller lærerens vegne, finner du i vår personvernerklæring.


Ansvarlig bruk og atferd

Generelt

Du godtar å bare bruke Samiskeventyrs tjenester og ressurser til de formålene de er ment for og som er tillatt i henhold til avtalen og i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis du bruker Samiskeventyr-tjenestene på en måte som bryter med avtalen eller gjeldende lover, kan vi stenge kontoen din og/eller stoppe bruken din av Samiskeventyr-tjenestene.


Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og all ikke-offentliggjort påloggingsinformasjon knyttet til bruken din av Samiskeventyr-tjenestene. Du må umiddelbart varsle kundeservice om mulig misbruk av kontoen eller påloggingsinformasjonen din samt ved mulige sikkerhetsbrudd i Samiskeventyrs tjenester.


Du bekrefter og garanterer at informasjonen du oppgir når du registrerer deg for en konto, er korrekt, og du skal ikke fremstille feil informasjon om personopplysninger eller på annen måte være uærlig om identiteten din i forbindelse med bruken din av tjenestene. Samiskeventyr forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt mot enhver som gir en uriktig fremstilling av personopplysninger eller på annen måte er uærlig om sin identitet i forbindelse med sin bruk av tjenestene. Til tross for det foregående, erkjenner du at Samiskeventyr ikke kan garantere nøyaktigheten av enhver brukerinnsendt informasjon eller identiteten til en bruker som velger å bruke tjenestene. Vi er ikke forpliktet til å bekrefte identiteten til noen bruker.


Administratorens overtakelse av kontroll

Hvis du bruker en e-postadresse fra en organisasjon du er tilknyttet (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen din) til å bestille Samiskeventyr-tjenesten, bekrefter du at du som medlem av den organisasjonen har myndighet til å bruke organisasjonens domene til å bestille et tjenesteabonnement. Organisasjonen kan, som eier av domenet knyttet til e-postadressen din, ta kontroll over og administrere bruken av Samiskeventyr-tjenestene. I slike tilfeller kan organisasjonens utpekte administrator (i) kontrollere og administrere kontoen din, noe som inkluderer å endre og oppheve tilgangen din og (ii) få tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i korrespondanse og filer. Samiskeventyr kan informere deg dersom din tilknyttede organisasjon har overtatt kontrollen over Samiskeventyr-tjenestene som dekkes av tjenesteabonnementet ditt, men Samiskeventyr er ikke forpliktet til å gi slik informasjon. Hvis organisasjonen din administrerer bruken din av tjenestene fra Samiskeventyr eller administrerer brukerområdet som er knyttet til tjenesteabonnementet ditt, må du rette forespørsler om data og spørsmål om personvern til administratoren deres. Hvis organisasjonen din ikke administrerer bruken din av Samiskeventyrs tjenester eller ikke administrerer slike brukerområder, må du rette forespørsler om personopplysninger og spørsmål om personvern til Samiskeventyr ved å kontakte oss på post@miksapix.no.


Foreldres og vergers ansvar for å ivareta barns sikkerhet

Samiskeventyr tilbyr visse tjenester og ressurser som kan brukes av barn. Barn regnes ikke som helt uavhengige brukere av tjenestene og ressursene. Det er foreldrenes / de foresattes ansvar å sikre at bruken av Samiskeventyrs tjenester og ressurser er i samsvar med avtalen samt å ivareta barnas sikkerhet og personvern. Bortsett fra begrensningene i funksjonen til tjenestene, har ikke Samiskeventyr noen kontroll over hvordan foreldre/foresatte overvåker barns bruk av tjenestene, siden Samiskeventyr ikke har noen direkte kontakt med barna som bruker tjenestene og ressursene.


Lisensierte rettigheter

Samiskeventyrs tjenester og ressurser tilhører Samiskeventyr og Samiskeventyrs innholdslisensgivere (alt etter relevans). Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens som kan tilbakekalles, til å bruke Samiskeventyrs tjenester og ressurser («lisensen») etter vilkårene i avtalen.


Hvis du ønsker å bruke Samiskeventyrs tjenester og ressurser til profesjonelle eller kommersielle formål, må du ha et betalt tjenesteabonnement. Uansett har du ikke lov til å bruke Samiskeventyr til reklame-, markedsførings- eller salgsaktiviteter med mindre det er uttrykkelig godkjent av Samiskeventyr i en avtale eller gjennom tjenesteabonnementet ditt. Du godtar å følge våre retningslinjer for akseptabel bruk og alle andre retningslinjer for brukere som til enhver tid gjelder for bruken din av Samiskeventyrs tjenester og ressurser.


Med unntak av rettighetene som uttrykkelig er gitt deg i avtalen, gir Samiskeventyr deg ingen rett til, eierskap til eller interesse i Samiskeventyrs tjenester eller ressurser. For å unngå tvil: Du kan ikke kreve gebyrer eller noen betaling som en del av bruken din av tjenesten eller ressursene, bortsett fra når det er uttrykkelig godkjent av Samiskeventyr.


Samiskeventyr-merkene tilhører Samiskeventyr eller Samiskeventyrs lisensgivere. Avtalen gir deg ingen rett til å bruke noe Samiskeventyr-merke til noe formål, uansett om bruken er kommersiell eller ikke-kommersiell.


Samiskeventyrs tjenesteabonnementer og innholdsabonnementer

Tilgjengelige tjenesteabonnementer

Betalte tjenesteabonnementer: Våre betalte tjenesteabonnementer gir tilgang hele plattformen. Det betalte tjenesteabonnementet er tillatt for bruk i profesjonelle og kommersielle omgivelser, for eksempel opplæring, undersøkelser og arrangementer, både for interne og eksterne målgrupper. Hvert abonnement har begrensninger på antall lisenser og deltakere.

Du kan administrere tjenesteabonnementene dine fra brukerkontoen du har på Samiskeventyr. Hvis du har kjøpt et betalt tjenesteabonnement gjennom en betalingsplattform, som for eksempel Vipps, må du administrere kontoen din gjennom disse plattformene.


Innholdsabonnement

Du godtar at innholdet du får tilgang til via innholdsabonnementer, kun skal brukes i samsvar med alle vilkår som gjelder for Samiskeventyrs tjenester og ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, retningslinjene for akseptabel bruk. Spesielt gjelder at du ikke har rett til å endre, selge eller dele dette innholdet på annen måte enn slik det uttrykkelig tillates heri.

Samiskeventyr kan ikke verifisere eller garantere nøyaktighet, relevans, integritet, egnethet for spesielle formål, tilgjengelighet eller kvalitet for noe innhold som følger med innholdsabonnementer.


Betaling, avslutning og oppgradering

Generelt

Betalte tjenesteabonnementer kan kjøpes direkte fra Samiskeventyr på nettstedet vårt, gjennom tredjeparter eller gjennom en virksomhetsavtale med Samiskeventyr. Denne delen av vilkårene gjelder bare hvis du har registrert deg for et av våre betalte tjenesteabonnementer direkte hos oss via nettstedet vårt.


Du lover at registreringsinformasjonen, betalingsinformasjonen (hvis du har registrert deg for et betalt tjenesteabonnement) og annen informasjon du sender til oss, er sann, nøyaktig og fullstendig, og du godtar å sørge for at den holder seg slik til enhver tid. Hvis du har gitt feil eller unøyaktig informasjon, må du gå tilbake til påloggingen eller korrigere informasjonen under kontoinnstillingene. Du lover at ingen andre personer skal få lov til å bruke eller få tilgang til kontoen din, eller på annen måte gjøre bruk av rettighetene som er gitt deg i henhold til avtalen.


Betaling og abonnementsperioder

Alle betalte tjenesteabonnementer betales forut for hver abonnementsperiode, og kan ikke kanselleres og, med unntak av det som uttrykkelig er angitt i en virksomhetsavtale, refunderes ikke.

Beløpet blir trukket før du får tilgang til tjenesteabonnementet ditt. På slutten av inneværende abonnementsperiode fornyes abonnementet ditt automatisk, og beløpet for den neste abonnementsperioden blir trukket via betalingsmåten du har registrert hos oss.

Hvis du ikke betaler for det betalte tjenesteabonnementet i tide, forbeholder Samiskeventyr seg retten til å suspendere kontoen din eller fjerne funksjonene som følger med det betalte tjenesteabonnementet.


Kanselleringer

Hvis du ikke ønsker å fornye abonnementsperioden for et betalt tjenesteabonnement, må du avslutte det betalte tjenesteabonnementet før slutten på den gjeldende abonnementsperioden. Enhver abonnementsavslutning trer i kraft den første dagen etter den siste dagen i din nåværende abonnementsperiode. 

Eks: Betaling for hver enkelt avtaleperiode forfaller 48 timer før ny avtaleperiode begynner å løpe. Hvis avtalen eksempelvis fornyes den 4. januar, vil betalingen for den nye avtaleperioden forfalle til betaling den 2. januar. Oppsigelse må da skje senest 1. januar. 

Ved avslutning opphører tilgangen din til funksjoner som er tilgjengelige kun i de betalte tjenesteabonnementene, og abonnementet ditt blir automatisk avsluttet.

Du avslutter abonnementstjenesten ved å sende en e-post til: post@miksapix.no


Prisendringer og nye tjenesteabonnementer

Samiskeventyr kan endre prisen på et betalt tjenesteabonnement. Hvis en slik prisendring gjelder for deg, trer den i kraft fra begynnelsen av den neste abonnementsperioden din. Din fortsatte bruk av Samiskeventyr-tjenestene utgjør din godkjenning av prisendringen. Hvis du ikke godtar prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å si opp abonnementet ditt før abonnementsperioden din fornyes neste gang.

Vi gir ingen refusjon hvis prisen for et betalt tjenesteabonnement faller, eller hvis vi senere tilbyr kampanjepriser eller endrer innholdet eller funksjonene i et tjenesteabonnement.

Samiskeventyr kan bestemme seg for å endre eller erstatte tjenesteabonnementene. Hvis tjenesteabonnementet du har abonnert på, blir endret eller erstattet, vil abonnementet ditt automatisk overføres til og gjelde for tjenesteabonnementet som samsvarer med prisen på det opprinnelige abonnementet.


Prøveperioder

Vi kan, etter eget skjønn, tilby deg en prøveperiode. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake prøveperioden og suspendere kontoen din dersom vi avgjør at du ikke kvalifiserer for prøveperioden. Egne vilkår, inkludert begrensninger på tilgjengelige funksjoner eller bruksområder, kan gjelde når du bruker en Samiskeventyr-tjeneste under en prøveperiode.

For noen prøveperioder krever vi at du oppgir betalingsopplysningene dine for å starte prøveperioden. I slike tilfeller blir prøveperioden automatisk konvertert til et betalt abonnement for det valgte tjenesteabonnementet fra den første dagen etter utgangen av prøveperioden. Vi krever inn betalingen via betalingsopplysningene du oppga da du startet prøveperioden. Hvis du ikke vil fortsette å bruke det valgte tjenesteabonnementet ditt i betalt versjon, må du si opp abonnementet før prøveperioden er over.


Forhåndsbetalte abonnementskoder

Hvis du har mottatt en kode, kan separate vilkår presentert sammen med koden også gjelde for tilgangen din til tjenesten, og du godtar å overholde alle disse vilkårene.

Betalte abonnementer som er kjøpt som koder fra tredjeparter eller via andre plattformer, er underlagt de bestemte plattformenes retningslinjer for refusjon. Samiskeventyr kan ikke holdes ansvarlig for disse plattformenes retningslinjer.


Avgifter

De oppgitte prisene omfatter ikke nødvendigvis salgs- eller merverdiavgift, og gjeldende avgifter kan bli regnet ut og lagt til når du fullfører en transaksjon. Avhengig av hvor du har kjøpt det betalte tjenesteabonnementet ditt, er det mulig at slike avgifter ikke vises før du mottar en kvittering for kjøpet.


Brukerinnhold

Samiskeventyrs lisens til brukerinnhold

Brukerinnhold er tilgjengelig kun for deg, oppbevares med begrenset synlighet og brukes av Samiskeventyr kun for å levere tjenestene og ressursene. Vi oppbevarer all informasjonen du sender inn til tjenestene, inkludert brukerinnhold, sikkert og behandler dataene dine kun med det formål å levere Samiskeventyr-tjenester til deg.


Du gir herved Samiskeventyr en verdensomspennende, ikke-eksklusiv lisens for en begrenset periode til å få tilgang til, bruke, behandle og vise brukerinnhold bare når det anses nødvendig (a) for å tilby, vedlikeholde og oppdatere tjenestene, (b) for å forhindre eller ordne problemer med tjenester, sikkerhet, støtte eller teknologi, (c) som pålagt ved lov, og (d) som uttrykkelig tillatt av deg.


Samiskeventyr sletter alt brukerinnhold fra kontoen din når avtalen opphører, bortsett fra offentlig brukerinnhold som er lisensiert til Samiskeventyr i samsvar med Samiskeventyrs personvernerklæring (alt etter relevans).


Ditt ansvar for brukerinnhold

Du lover at med hensyn til brukerinnhold du legger ut på Samiskeventyr, (1) har du alle rettigheter som er nødvendige for å laste opp slikt brukerinnhold til Samiskeventyr-tjenesten og til å gi lisensen ovenfor til Samiskeventyr, og (2) så vil slikt brukerinnhold eller bruken av slikt fra Samiskeventyrs side ikke gå imot avtalen, gjeldende lov eller andres åndsverk (inkludert, uten begrensning, opphavsrett), publisitet, personlighet eller andre rettigheter.


Du er fullt ut ansvarlig for alt brukerinnhold som du publiserer på Samiskeventyr. Samiskeventyr gir ikke sin tilslutning til riktigheten av brukerinnholdet eller noen mening i noe brukerinnhold.


Overvåking av brukerinnhold

Med mindre det er avtalt noe annet i en egen avtale med oss, kan Samiskeventyr gjennomgå, overvåke, redigere eller fjerne brukerinnhold etter eget skjønn, men er ikke forpliktet til å gjøre det. I alle tilfeller forbeholder Samiskeventyr seg retten til å fjerne eller deaktivere tilgang til brukerinnhold som bryter avtalen, inkludert brudd på våre retningslinjer for akseptabel bruk og redaksjonelle retningslinjer. Fjerning eller deaktivering av tilgang til brukerinnhold skal skje etter vårt eget skjønn.


Offentlig brukerinnhold

Hvis du velger å gjøre brukerinnhold til offentlig brukerinnhold, gir du hermed Samiskeventyr en evigvarende (eller så lenge som det er tillatt i henhold til gjeldende lov), ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, royalty-fri, ugjenkallelig, fullt betalt, universell lisens til å kommersialisere, bruke, reprodusere, gjøre tilgjengelig for allmennheten (f.eks. fremføre eller vise), publisere, oversette, modifisere, lage avledede verker fra, og distribuere ditt offentlige brukerinnhold i ethvert medium, enten alene eller i kombinasjon med annet innhold eller materiale, på alle måter, med alle teknologier, både de som allerede er kjent og de som skapes i fremtiden. Med unntak av rettighetene som er spesifikt gitt her, beholder du eierskapet til alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, i brukerinnholdet.


Kontosikkerhet

Som skaper av Samiskeventyr-kontoen din har du tilgang til og kontroll over Samiskeventyr-kontoen og enhetene som brukes for å få tilgang til tjenesten. For å opprettholde kontrollen over kontoen og forhindre at noen får tilgang til kontoen, bør du beholde kontrollen over enhetene som brukes til å få tilgang til tjenesten og ikke avsløre passordet eller eventuelle betalingsopplysninger (hvis aktuelt) knyttet til kontoen din, til andre. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde nøyaktigheten i informasjonen du gir oss i forbindelse med kontoen din. Du er også ansvarlig for å forhindre uautorisert tilgang og bruk av kontoen din av andre enn deg. Vi kan avslutte eller suspendere kontoen for å beskytte deg, Samiskeventyr eller våre partnere mot gjennomføring eller forsøk på gjennomføring av identitetstyveri eller annen uredelig aktivitet.


Varighet og opphør

Avtalen vil fortsette å gjelde så lenge du bruker en gratis eller betalt Samiskeventyr-konto. Samiskeventyr kan oppheve avtalen eller suspendere tilgangen din til Samiskeventyr-tjenesten når som helst, inkludert i tilfeller der din faktiske eller mistenkte bruk av Samiskeventyr-tjenestene og/eller ressursene ikke er godkjent, eller grunnet manglende overholdelse av avtalen. Hvis du eller Samiskeventyr opphever avtalen, eller hvis Samiskeventyr suspenderer tilgangen din til Samiskeventyr-tjenestene i samsvar med avtalen, samtykker du i at Samiskeventyr ikke skal ha noe erstatningsansvar eller annet ansvar overfor deg, og Samiskeventyr vil ikke refundere eventuelle beløp du allerede har betalt, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov.


Enhver lisens gitt deg for Samiskeventyrs tjenester og ressurser som ikke allerede blir opphevet når tjenesteabonnementet utløper, blir opphevet når avtalen utløper eller oppheves.


Du anerkjenner og godtar herved at den evigvarende lisensen gitt til Samiskeventyr av deg i forbindelse med offentlig brukerinnhold vil fortsette å gjelde etter utløpet eller opphevelsen av enhver del av avtalen, uansett grunn.


Deler av avtalen som, enten eksplisitt eller etter sin art, må gjelde selv etter opphør av avtalen, gjelder etter at avtalen opphører.


Garanti og ansvarsfraskrivelse

Vi kan forsikre deg om at tjenestene vil fungere etter beskrivelsen av Samiskeventyrs tjenester og ressurser på nettstedene våre. For alle tjenesteabonnementer vil vi yte en kommersielt rimelig innsats for å holde tjenestene tilgjengelige døgnet rundt og gjennom hele uken, unntatt ved planlagt nedetid. Vi varsler deg på forhånd om planlagt nedetid som forventes å resultere i betydelig nedetid. Ved brudd på Samiskeventyrs forpliktelser i dette avsnitt 11 skal Samiskeventyr for egen regning (i) gjøre en rimelig innsats for å rette opp slik manglende overholdelse og, hvis utbedring ikke er mulig med rimelig innsats, (ii) erstatte alle delene av tjenestene og ressursene som ikke overholder forpliktelsene. Samiskeventyr avviser alle andre garantier enn de som er angitt i avtalen.  Videre er ikke Samiskeventyr under noen omstendigheter ansvarlig for tredjepartsapplikasjoner, inkludert svikt og feil i slike tredjepartsapplikasjoner.


Samiskeventyr er ikke ansvarlig for brudd på disse garantiene hvis det skyldes:

-maskinvare, programvare eller andre komponenter som ikke er en del av tjenestene og ressursene

-feil eller problemer forårsaket av eller bidratt til av maskinvare, programvare eller andre komponenter som ikke er levert av Samiskeventyr, inkludert eventuelle modifiseringer fra din eller tredjeparts side

-feil eller problemer forårsaket av at du ikke overholder denne avtalen

-at du har avvist implementeringen av en oppgradering, endring, hurtigfiks eller lignende, noe som ville ha forhindret feilen eller problemet

-feil eller problemer forårsaket av tredjeparter som ikke handler på vegne av Samiskeventyr, inkludert når det gjelder endringer av tjenester og ressurser


Diverse

Hele avtalen

Foruten det som er oppgitt i denne delen, eller som er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom deg og Samiskeventyr, utgjør avtalen alle vilkårene som er avtalt mellom deg og Samiskeventyr, og den erstatter alle tidligere avtaler i forbindelse med emnet i denne avtalen, både skriftlige og muntlige.


Delbarhet og frafall

Dersom en bestemmelse i avtalen fastslås å være ugyldig eller ikke-tvangskraftig av en hvilken som helst grunn eller i en hvilken som helst grad, skal ikke denne bestemmelsen, med mindre annet er angitt i avtalen, på noen måte påvirke eller gjøre de resterende bestemmelsene i avtalen ugyldige eller ikke-tvangskraftige, og anvendelsen av denne bestemmelsen skal håndheves i den grad loven tillater det.


Hvis Samiskeventyr eller en tredjepartsbegunstiget unnlater å håndheve avtalen eller noen bestemmelse derav, skal ikke dette anses som en fraskrivelse av Samiskeventyrs eller den aktuelle tredjepartsbegunstigedes rett til å gjøre det.


Tildeling

Samiskeventyr kan overdra avtalen eller enhver del av den, og Samiskeventyr kan delegere enhver av sine forpliktelser i avtalen. Du kan ikke overdra avtalen eller noen del av den, eller overføre eller underlisensiere rettighetene dine under avtalen, til noen tredjepart.


Endringer av vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Endringer kan for eksempel gjøres for å innlemme nye produkter eller tjenester, for å tilpasse seg juridiske krav, eller på annen måte for å bedre tilpasse vilkårene til virksomheten vår. Hvis det skjer en vesentlig endring i disse vilkårene, vil vi varsle deg enten via e-post til din registrerte e-postadresse, eller på våre offisielle nettsteder (alt etter relevans). Det er ditt ansvar å lese et slikt varsel grundig. Din fortsatte bruk av tjenestene etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse og samtykke til de endrede vilkårene. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke tjenesten under den nye versjonen av vilkårene, kan du avslutte tjenesteabonnementet ditt eller si opp avtalen. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene for akseptabel bruk når som helst uten forvarsel.


Gjeldende lov/jurisdiksjon

Avtalen er underlagt Norges vedtekter og lover uten hensyn til internasjonal privatrett og FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer. Norsk lov vil gjelde for alle forhold knyttet til bruk av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom tjenestene.

Videre skal alle søksmål for å håndheve avtalen anlegges for domstolen i Alta (Alta tingrett) i Norge. Du godtar hermed jurisdiksjonen til denne domstolen, og du gir avkall på enhver innvending mot jurisdiksjon, sted eller upraktisk forum ovenfor denne domstolen.