Om Miksapix Interactive

Om

Miksapix Interactive produserer interaktive eventyrapp med samiske eventyr og sagn. Eventyr og sagn med oppdragende funksjon, moral og livssannhet. Appene inneholder illustrasjoner, animasjoner, fortellerstemme, spill og interaktivitet for å skape den komplette opplevelsen.

Hos Miksapix Interactive tar vi ditt barns sikkerhet på stort alvor og vi prøver å gjøre vårt for at du som forelder skal kunne ha det gøy med appene sammen med barnet ditt på en sikker måte. Sitt gjerne sammen med barnet ditt ved mobilen eller pad’en. Det kan bli en hyggelig eventyrstund for dere begge. Dessuten trenger barnet kanskje litt veiledning i begynnelsen. Det kan også være bra å venne barnet til at det er de voksne som setter tidsgrenser for bruken av appene.

Sápmi er et område i Nord-Skandinavia (Norge, Sverige og Finland) og deler av Nord-Russland. Her bor urbefolkningen, samene, som er en del av et flerkulturelt samvelde. Samisk er et muntlig språk og gjennom flere generasjoner har eventyr og sagn blitt gjenfortalt på muntlig vis. Miksapix Interactive tar steget videre og formidler denne kulturarven på en ny måte.


Miksapix Interactive ráhkada interaktiiva muitalus-appaid main leat sámi álbmotmuitalusat ja cukcasat. Muitalusat ja cukcasat leat veahkkin bajásgeassimis, dain lea morála ja eallinduohtavuohta. Appain leat govat, animašuvnnat, muitaleaddji jietna, álkis spealut ja interaktiiva doaibma vai šattašii buorre ollislaš vásáhus sutnje gii dan atná.

Miksapix Interactive váldá duođas du máná sihkarvuođa ja mii geahččalit dahkat dan maid sáhttit, vai don gii leat váhnen, beasat bargat appaiguin ovttas iežat mánáin sihkkaris vugiin ja vásihit somás bottožiid. Čohkká fal áinnas iežat mánáin mobila dahje I-pad lahka. Dat sáhttá šaddat somás muitalusbottoš dudnuige goappašagaide. Ja mánná soaitá áibbas álggus dárbbašit veahá neavvagiid. Dáidá maid leat buorre mánnái oahpahit dan ahte rávisolbmot dat bidjet rájiid go lea sáhka das man guhká appaid beassá atnit.

Sápmi lea muhtin guovlu Davvi-Skandinavias (Norga, Ruoŧŧa ja Suopma) ja muhtin oasit Davvi-Ruoššas. Dáppe orrot sápmelaččat ja sii leat álgoálbmot ja oassin máŋggakultuvrralaš guovllus. Sámegiella lea njálmmálaš giella ja buolvvaid čađa leat muitalusat ja cukcasat bisson áimmuin muitaleami bokte. Miksapix Interactive lávke vel ain dobbelii ja gaskkusta dán kulturárbbi ođđa vugiin.