Maija & Nilas - Den mystiske runebommen

Maija & Nilas - Den mystiske runebommen


Tvillingene Maija og Nilas må redde ånden av Språk. Blir ikke ånden reddet, vil språket forsvinne. Tvillingene må løse oppgaver, mysterier og reise til en parallell verden for å redde språkånden. På deres vei finner de ut at det er flere ånder i fare og at de har flere viktige oppdrag i vente.

Pikefossen

Pikefossen


Opplev den utrolige historien om den tøffe og snarrådige jenta, Miija, som mot alle odds overlevde en dramatisk ferd utfor en foss. Dette er sagnet om hvordan en foss fikk navnet Pikefossen.

Áhkobiemmu

Áhkobiemmu


«Áhkobiemmu - Bestemors gutt» er et eventyr om den foreldreløse samiske gutten Áhkobiemmu. Etter å ha vokst opp hos bestemoren sin, er han omsider blitt stor, og klar for å dra på eventyr i verden.

Gutten som lurte Stallo

Gutten som lurte Stallo


Gutten som lurte Stallo er en morsom og litt skummel historie basert på et samisk folkeeventyr som handler om mot og tapperhet, og hvordan man kan overkomme hindringer ved å være smart og tro på seg selv.

Nordlysbarna

Nordlysbarna


Nordlysbarna er et eventyr om en søskenflokk som ble tatt av Nordlyset, og om hvordan Nordlyset fikk sine farger.


Skole.samiskeventyr.no er en eventyrspillplattform med innhold i et fortellende og pedagogisk format for norsktalende og samisktalende elever. Gjennom eventyrfortelling og spill skal barna bli engasjert og få lyst å lære om samisk kultur, levemåte og historie, samt grunnleggende matematikk slik som telling, logikk og form.

Det er utviklet et pedagogisk opplegg for hvert av eventyrspillene, disse artiklene/undervisningsoppleggene er utformet og pedagogisk tilpasset slik at det er enkelt for en lærer å ta i bruk undervisningsopplegget.

Spillene egner seg godt for tverrfaglige temaer for eksempel i norsk, samfunnsfag og naturfag. Samisk kultur går igjen i både norsk og samfunnsfag. Spillene er sammensatte, og kan knyttes til flere ulike temaer, der de inviterer til refleksjon rundt flere av fagets kjerneelementer.

Læremiddelet kan også brukes i andre fag slik som samisk, naturfag, matematikk, mat og helse, musikk og krle.

Samfunnsfagets kjerneelementer ligger til grunn for utarbeidelsen av læremidlet. Demokrati og medborgerskap - Et viktig demokratisk aspekt er mangfold, tilgjengelighet og muligheten til å bli hørt. I mange fag får ikke alltid samisk kultur og historie den tiden det fortjener, og dette går på akkord på demokrati og medborgerskap. Tilgang på gode læremidler er derfor noe som vil kunne bøte på dette. Samtidig vil et slikt læremiddel bidra til å styrke og utvikle identitet til samiske barn og i tillegg vil det hos de norsktalende elevene danne seg en fellesskapsfølelse med den samiske befolkningen og samtidig åpne opp om undring og utforskning av den samiske befolkningen.

Plattformen kan også brukes i barnehage etter gjeldende Rammeplan. Spillene er også godt egnet for bruk både i samiske barnehager, og andre barnehager med og uten samiske barn. I rammeplanen for barnehager står det at alle barnehager skal gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn bli kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. I rammeplanen for barnehager står det at barnehager med samiske barn skal gi barna “støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor”, at “også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold”, og at “ det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk”. Ettersom spillene har både norsk og samisk tale, og bærer med seg en del av samisk kultur, kan spillet fint brukes som en del av språk- og kulturopplæring i barnehagen. Her kan barna også gjerne spille i par, og spillene kan brukes som samtaleemne, eller som en del av andre opplegg som tar for seg samisk kultur, historie og språk. Man kan også bruke minispillene til f.eks. telletrening for de minste.

Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og nynorsk
Systemkrav:  Browser (Chrome) på PC, Mac, Android, iPad 7 (ios 14.2) og over, iPhone 8 (ios 14.4.2) og over.